Prestigeteam představuje:
LETOKRUHY STROMU


Motto:
Stromy vepsaly do svých letokruhů historii, a zaznamenávají současnost.
Budoucnost, ten bílý nepopsaný list, je v našich rukou.


Info:
zahájení 28. srpen 2021
30. výročí založení muzea Zlatokopa Henryho
Městské muzeum Zlaté Hory

www.prestigeteam.cz | www.zlatokophenry.cz | www.letokruhystromu.cz |